Nowosądecki
Inkubator
Przedsiębiorczości
StartO nasLokalizacjaKontaktLinki
- A A A +
Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości
Serwis biznesowy
Aktualności
Deklaracja dostępności
Mój szef to ja, mój szef ma power!
Sądeckie Bony Szkoleniowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Nasza oferta
Nasze firmy
Kryteria naboru
Jak założyć firmę
Firmy wyinkubowane
Projekty NIP
Projekt Mój szef to ja!
Projekt Mój szef to ja II
Projekt w branży budowlanej do 2020
Projekt w branży turystyczno-gastronomicznej do 2020
Projekt w branży elektryczno-elektronicznej do 2020
Projekt w branży turystyczno-gastronomicznej od 2020
Projekt w branży elektryczno-elektronicznej od 2020
Projekt w branży administracyjno-usługowej od 2020
Projekt w branży mechaniczno-górniczo-hutniczej od 2020
Informacje dla MŚP
Pożyczki dla MŚP
Poręczenia dla MŚP
Pomoc publiczna
Podatki lokalne
Archiwum
Polityka prywatności
 
EUROPA - Portal Unii Europejskiej
 
Portal Funduszy Strukturalnych
 
Europejski Fundusz Społeczny
 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 
Portal Innowacji
 
Centrum Informacyjne Fundusze Europejskie w Małopolsce
 
Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce
 
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego
 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 

Jak założyć firmę

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Znowelizowane przepisy Ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, które weszły w życie 1 lipca 2011 r., wprowadziły znaczne uproszczenia dla osób zakładających działalność gospodarczą. Umożliwiają bowiem rejestrację jednoosobowej działalności gospodarczej poprzez stronę internetową.

Jeżeli przedsiębiorca nie ma dostępu do Internetu, aby założyć działalność, wystarczy zgłosić się do dobrowolnego urzędu gminy. Trzeba jednak podkreślić, że istnieją sytuacje, w których niezbędna będzie dodatkowa wizyta w urzędzie skarbowym i w ZUS.

Wybór rodzaju działalności

Zanim rozpoczniemy procedurę rejestracji działalności, konieczne jest wybranie rodzaju działalności według klasyfikacji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Nie ma ograniczenia odnośnie liczby rodzajów działalności wybranych we wniosku, należy jednak podać dane o działalności, którą rzeczywiście zamierzamy wykonywać w przyszłości. Wszelkie zmiany oraz aktualizacje rodzajów działalności można dokonywać przez Internet.

Złożenie wniosku CEDIG-1

Obecnie jeden zintegrowany wniosek CEDIG-1 zawiera większość informacji potrzebnych czterem instytucjom zaangażowanym w proces rejestracji jednoosobowej firmy: urzędowi gminy, urzędowi statystycznemu, urzędowi skarbowemu i ZUS. Z chwilą złożenia wniosku przedsiębiorca będzie mógł rozpocząć działalność gospodarczą.

WARTO WIEDZIEĆ

Wniosek jest jednocześnie:
 • wnioskiem o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej i nadanie numeru REGON (urząd statystyczny),
 • zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym NIP (urząd skarbowy),
 • zgłoszeniem płatnika składek ubezpieczeń społecznych albo jego zmiany lub zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników (ZUS lub KRUS),
 • oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT, urząd skarbowy),
 • od 1 stycznia 2012 r. również zgłoszeniem rejestracyjnym lub aktualizacyjnym podatku od towarów i usług (VAT).
Wniosek powinien zawierać:
 • firmę przedsiębiorcy oraz jego numer PESEL;
 • datę urodzenia przedsiębiorcy;
 • numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 • informację o obywatelstwie polskim przedsiębiorcy, jeśli takie ma, i innych obywatelstwach przedsiębiorcy;
 • oznaczenie miejsca i adresu zamieszkania przedsiębiorcy, adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz adresy, pod którymi jest wykonywana działalność gospodarcza, w tym adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony; dane te są zgodne z oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, jeśli to w danym przypadku możliwe;
 • adres poczty elektronicznej przedsiębiorcy oraz jego strony internetowej, o ile przedsiębiorca takie posiada i zgłosił te informacje we wniosku o wpis do CEIDG;
 • datę rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej;
 • określenie przedmiotów wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD);
 • informację o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny REGON spółek cywilnych, jeżeli przedsiębiorca zawarł umowy takich spółek.
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej można złożyć w formie papierowej w dowolnym urzędzie gminy (należy przedstawić dowód osobisty lub inny dokument tożsamości) albo elektronicznie przez Internet (podpisany podpisem elektronicznym albo zaufanym profilem ePUAP).

Rejestracja do podatku VAT

Należy pamiętać, że jeżeli przedsiębiorca zamierza być płatnikiem podatku VAT, do końca 2011 r. musi ten fakt zgłosić bezpośrednio w urzędzie skarbowym. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest zwolniony z opłaty, a rejestracja do podatku VAT to koszt w wysokości 170 zł.
Zawieszanie prowadzonej działalności
Przedsiębiorca ma prawo zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej. W tym czasie przedsiębiorca nie będzie miał obowiązku rozliczania się z urzędem skarbowym czy ZUS. W każdej chwili może też zawieszoną działalność odwiesić. Takie rozwiązanie znacznie obniża koszty funkcjonowania firmy.

WARTO WIEDZIEĆ

Czynności niezbędne do rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej niewymagającej dodatkowych zezwoleń i koncesji:

 1.  Wybór rodzaju działalności według klasyfikacji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).
 2. Złożenie wniosku o wpis do CEIDG przez Internet lub w dowolnym urzędzie gminy.
 3. Zgłoszenie się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w celu opłacania obowiązkowych składek.
Kiedy nie wystarczy wizyta w jednym okienku?

W związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej nie zawsze wystarczy jedna wizyta w urzędzie czy złożenie wniosku przez Internet.

Sytuacje, w których przedsiębiorca będzie musiał zgłosić się również do urzędu skarbowego lub ZUS:

 1. Zgłoszenie jako płatnik podatku VAT – do końca 2011 r., jeżeli przedsiębiorca zamierza być płatnikiem podatku VAT, musi ten fakt zgłosić bezpośrednio w urzędzie skarbowym.
 2. Zgłoszenie się w ZUS jako osoba ubezpieczona – jedno okienko oznacza zgłoszenie przedsiębiorcy do ZUS jedynie jako płatnika składek. Dlatego konieczna będzie osobista wizyta w ZUS w celu zgłoszenia się jako osoba ubezpieczona.Przydatne linki:

Szczegółowe informacje dla osób rozpoczynających własną działalność gospodarczą znajdują się także w opracowanym przez Wydział ds. Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Nowego Sącza poradniku "Moja firma w Nowym Sączu". Przedstawiamy link do jego najnowszego IV wydania.

Poradnik "Moja firma w Nowym Sączu".

 

 Wróć ...
Odwiedziło nas
osób
copyright © www.chariot.pl
powered by ChariotCMS 3.3 Basic
[X]

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityk?prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgod?na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies możesz określi?w Twojej przeglądarce.