Nowosądecki
Inkubator
Przedsiębiorczości
StartO nasLokalizacjaKontaktLinki
- A A A +
Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości
Serwis biznesowy
Aktualności
Deklaracja dostępności
Sądeckie Bony Szkoleniowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Nasza oferta
Nasze firmy
Kryteria naboru
Jak założyć firmę
Firmy wyinkubowane
Projekty NIP
Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce
Projekt Mój szef to ja!
Projekt Mój szef to ja II
Projekt w branży budowlanej do 2020
Projekt w branży turystyczno-gastronomicznej do 2020
Projekt w branży elektryczno-elektronicznej do 2020
Projekt w branży turystyczno-gastronomicznej od 2020
Projekt w branży elektryczno-elektronicznej od 2020
Projekt w branży administracyjno-usługowej od 2020
Projekt w branży mechaniczno-górniczo-hutniczej od 2020
Informacje dla MŚP
Pożyczki dla MŚP
Poręczenia dla MŚP
Pomoc publiczna
Podatki lokalne
Archiwum
Polityka prywatności
 
EUROPA - Portal Unii Europejskiej
 
Portal Funduszy Strukturalnych
 
Europejski Fundusz Społeczny
 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 
Portal Innowacji
 
Centrum Informacyjne Fundusze Europejskie w Małopolsce
 
Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce
 
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego
 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 

Zalecenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczące rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) w przypadku udzielania wsparcia finansowanego w ramach projektów Europejskiego Funduszu Społecznego

 Zobacz więcej ... 

Ogłoszenie o otwartym wyborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu

Miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości, działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. 2018 r. poz. 1431.) ogłasza otwarty nabór na partnerów pochodzących spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i wpisuje się w realizację celu szczegółowego Działania 4.3: „Wdrożenie nowych rozwiązań, w szczególności z zakresu aktywizacji zawodowej, kształcenia przez całe życie i tworzenia oraz realizacji polityk publicznych, dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi” - w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17. Celem postępowania jest wybór 1 partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 Zobacz więcej ... 

Ogłoszenie o otwartym wyborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu

Miasto Nowy Sącz - Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości, działając zgodnie z art. 33 ustawy z dani 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz. U. 2018, poz. 1431 z późn. zm.) ogłasza otwarty nabór na partnerów pochodzących spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałanie 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, typ projektu A: wsparcie dotyczące podnoszenia kompetencji i/lub kwalifikacji kadr sektora MŚP w ramach podmiotowego finansowania usług rozwojowych - w ramach konkursu nr RPMP.08.04.01.-IP.02-12-002/19. Celem postępowania jest wybór 1-4 partnerów do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 Zobacz więcej ... 

Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy

Główne cele projektu:

Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie wykorzystania potencjału społeczno-zawodowego regionu przygranicznego Polski i Słowacji, poprzez utworzenie partnerskiej sieci współpracy w zakresie podejmowania wspólnych działań oraz wymianę informacji i doświadczeń pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz transgranicznego rynku pracy.
 Zobacz więcej ... 

"Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce"

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Lider projektu: Województwo Małopolskie,
Partner projektu: Miasto Nowy Sącz,
Realizator projektu: Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości.

Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce.
 Zobacz więcej ... 
Odwiedziło nas
osób
copyright © www.chariot.pl
powered by ChariotCMS 3.3 Basic
[X]

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityk?prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgod?na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies możesz określi?w Twojej przeglądarce.