Nowosądecki
Inkubator
Przedsiębiorczości
StartO nasLokalizacjaKontaktLinki
- A A A +
Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości
Serwis biznesowy
Aktualności
Deklaracja dostępności
Mój szef to ja, mój szef ma power!
Sądeckie Bony Szkoleniowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Nasza oferta
Nasze firmy
Kryteria naboru
Jak założyć firmę
Firmy wyinkubowane
Projekty NIP
Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce
Projekt Mój szef to ja!
Projekt Mój szef to ja II
Projekt w branży budowlanej do 2020
Projekt w branży turystyczno-gastronomicznej do 2020
Projekt w branży elektryczno-elektronicznej do 2020
Projekt w branży turystyczno-gastronomicznej od 2020
Projekt w branży elektryczno-elektronicznej od 2020
Projekt w branży administracyjno-usługowej od 2020
Projekt w branży mechaniczno-górniczo-hutniczej od 2020
Informacje dla MŚP
Pożyczki dla MŚP
Poręczenia dla MŚP
Pomoc publiczna
Podatki lokalne
Archiwum
Polityka prywatności
 
EUROPA - Portal Unii Europejskiej
 
Portal Funduszy Strukturalnych
 
Europejski Fundusz Społeczny
 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 
Portal Innowacji
 
Centrum Informacyjne Fundusze Europejskie w Małopolsce
 
Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce
 
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego
 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 

Zalecenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczące rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) w przypadku udzielania wsparcia finansowanego w ramach projektów Europejskiego Funduszu Społecznego

 Zobacz więcej ... 

Ogłoszenie o otwartym wyborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu

Miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości, działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. 2018 r. poz. 1431.) ogłasza otwarty nabór na partnerów pochodzących spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i wpisuje się w realizację celu szczegółowego Działania 4.3: „Wdrożenie nowych rozwiązań, w szczególności z zakresu aktywizacji zawodowej, kształcenia przez całe życie i tworzenia oraz realizacji polityk publicznych, dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi” - w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17. Celem postępowania jest wybór 1 partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 Zobacz więcej ... 

Ogłoszenie o otwartym wyborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu

Miasto Nowy Sącz - Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości, działając zgodnie z art. 33 ustawy z dani 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz. U. 2018, poz. 1431 z późn. zm.) ogłasza otwarty nabór na partnerów pochodzących spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałanie 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, typ projektu A: wsparcie dotyczące podnoszenia kompetencji i/lub kwalifikacji kadr sektora MŚP w ramach podmiotowego finansowania usług rozwojowych - w ramach konkursu nr RPMP.08.04.01.-IP.02-12-002/19. Celem postępowania jest wybór 1-4 partnerów do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 Zobacz więcej ... 

Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy

Główne cele projektu:

Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie wykorzystania potencjału społeczno-zawodowego regionu przygranicznego Polski i Słowacji, poprzez utworzenie partnerskiej sieci współpracy w zakresie podejmowania wspólnych działań oraz wymianę informacji i doświadczeń pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz transgranicznego rynku pracy.
 Zobacz więcej ... 

"Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce"

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Lider projektu: Województwo Małopolskie,
Partner projektu: Miasto Nowy Sącz,
Realizator projektu: Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości.

Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce.
 Zobacz więcej ... 
Odwiedziło nas
osób
copyright © www.chariot.pl
powered by ChariotCMS 3.3 Basic
[X]

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityk?prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgod?na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies możesz określi?w Twojej przeglądarce.