Nowosądecki
Inkubator
Przedsiębiorczości
StartO nasLokalizacjaKontaktLinki
- A A A +
Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości
Serwis biznesowy
Aktualności
Deklaracja dostępności
Mój szef to ja, mój szef ma power!
Sądeckie Bony Szkoleniowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Nasza oferta
Nasze firmy
Kryteria naboru
Jak założyć firmę
Firmy wyinkubowane
Projekty NIP
Projekt Mój szef to ja!
Projekt Mój szef to ja II
Projekt w branży budowlanej do 2020
Projekt w branży turystyczno-gastronomicznej do 2020
Projekt w branży elektryczno-elektronicznej do 2020
Projekt w branży turystyczno-gastronomicznej od 2020
Projekt w branży elektryczno-elektronicznej od 2020
Projekt w branży administracyjno-usługowej od 2020
Projekt w branży mechaniczno-górniczo-hutniczej od 2020
Informacje dla MŚP
Pożyczki dla MŚP
Poręczenia dla MŚP
Pomoc publiczna
Podatki lokalne
Archiwum
Polityka prywatności
 
EUROPA - Portal Unii Europejskiej
 
Portal Funduszy Strukturalnych
 
Europejski Fundusz Społeczny
 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 
Portal Innowacji
 
Centrum Informacyjne Fundusze Europejskie w Małopolsce
 
Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce
 
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego
 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 

ENTERPRISE EUROPE NETWORK w Krakowie

Sieć Enterprise Europe Network - Wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki - to jedno z najważniejszych narzędzi Komisji Europejskiej, która powstała na bazie dotychczas istniejących sieci Euro Info Centre oraz Innovation Relay Centres, wspierających rozwój małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Sieć zrzesza około 500 organizacji - w tym izb handlowych, regionalnych agencji rozwoju oraz ośrodków technologii na uczelniach wyższych oraz około 4 000 doświadczonych specjalistów z ponad 40 krajów.
Krakowskie Enterprise Europe Network jest zlokalizowane przy Izbie Przemysłowo - Handlowej, która  wspiera głównie firmy sektora MŚP z województwa małopolskiego chcące wzmocnić swoją konkurencyjność na Jednolitym Rynku UE.
W oparciu o stałą współpracę z członkami Izby, a także dzięki statutowi i renomie IPH krakowskie Enterprise Europe Network może realizować różnego rodzaju przedsięwzięcia na rzecz ogółu regionalnych MŚP.

USŁUGI ENTERPRISE EUROPE NETWORK
W KRAKOWIE:

BEZPŁATNE
rejestracja w bazie danych,
informacja mailowa na temat przetargów, targów, szkoleń, funduszy strukturalnych, itp. dla MŚP,
udostępnianie aktów prawnych (dyrektywy, regulacje, rozporządzenia) na życzenie klienta oaz udzielanie informacji o prawodawstwie, standardach i polityce UE,
dostęp do publikacji Komisji Europejskiej,
udzielanie informacji dotyczących prawnych i praktycznych aspektów funkcjonowania Jednolitego Rynku.

KOMERCYJNE
prenumerata biuletynu dla MŚP,
zaawansowane usługi doradcze z zakresu prowadzenia działalności na rynku europejskim,
aktywne poszukiwanie partnerów biznesowych dzięki wewnętrznej bazie ofert dostępnej dla wszystkich ośrodków Enterprise Europe Network w Europie,
organizacja i rekrutacja firm na misje gospodarcze i targi kooperacyjne,
szkolenia, seminaria i konferencje dla przedsiębiorców.

Więcej informacji:
www.iph.krakow.pl

 Wróć ...

Nowy serwis e-przedsiębiorczości

Można już  korzystać z interaktywnej platformy internetowej, która powstała w ramach projektu "e-Przedsiębiorczość". Platforma stanowi bazę wiedzy na temat e-przedsiębiorczości, a także  forum wymiany poglądów na tematy związane z szeroko rozumianą telepracą.

Zapraszamy na stronę internetową oraz korzystanie z zamieszczonych na niej narzędzi interaktywnych przydatnych w planowaniu rozwoju zawodowego związanego z telepracą, rekrutacją pracowników zdalnych, zakładaniem e-firm, itp.

www.eprzedsiebiorczosc.pl 

E przedsieborczość

Projekt e-Przedsiębiorczość"  realizowany jest od 1 czerwca 2007 roku przez MARR SA w Krakowie.

Projekt finansowany jest ze środków EFS w ramach programu SPO RZL 2004-2006, Priorytet 1. Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, Działanie 1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy, Schemat b) Rozwój oferty usług instytucji rynku pracy.

Okres realizacji projektu od 1 czerwca 2007 r. do 31 marca 2008 roku.

Głównymi celami projektu są między innymi:

  • dostarczanie pracownikom publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy wiedzy z zakresu świadczenia usług i pracy zdalnie (telepracy);
  • wzmocnienie innowacyjności małopolskich instytucji rynku pracy poprzez udostępnienie narzędzi opartych na nowych technologiach teleinformatycznych (ICT);
  • wzmacnianie współpracy międzyinstytucjonalnej poprzez budowanie lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju e-Przedsiębiorczości;
  • upowszechnianie idei e-Przedsiębiorczości - świadczenia pracy i usług zdalnie;
  • Pakty na rzecz rozwoju e-Przedsiębiorczości, mające na celu zachęcanie do tworzenia Lokalnych Centrów e-Przedsiębiorczości.
 Wróć ...

Ogłoszenie o konkursach WUP w ramach POKL

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, w dniu 31 stycznia 2008 roku ogłosił trzy konkursy otwarte w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Wnioski o dofinansowanie projektów można składać w ramach następujących działań:

         I.            Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji,

- kwota przeznaczona na konkurs: 5 502 132 PLN;

       II.            Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego,

- kwota przeznaczona na konkurs: 23 093 353 PLN;

      III.            Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty,

- kwota przeznaczona na konkurs: 2 000 003 PLN.

Szczegółowe informacje na temat ogłaszanych konkursów zamieszczone są na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie: www.wup-krakow.pl

 Wróć ...

Akademia PARP przedłużona!

Ze względu na ogromne zainteresowanie uczestników z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw szkolenia internetowe wraz ze wszystkimi usługami portalu edukacyjnego Akademii PARP będą dostępne do 30 czerwca 2008 roku! W Akademii uczestniczyło już lub nadal uczestniczy ponad 22 tys. uczestników.

Obecnie na portalu pod adresem www.akademiaparp.gov.pl znajduje się dziesięć bezpłatnych szkoleń on-line, których tematyka dopasowana jest do potrzeb przedsiębiorców i pracowników mikro, małych i średnich firm. Szkolenia Akademii PARP zostały opracowane przez polskich ekspertów z dziedziny zarządzania specjalnie dla firm z rodzimego sektora MŚP.

Tematyka szkoleń to:

• Windykacja należności pieniężnych i zarządzanie płynnością MŚP
• Jak rozwijać firmę - systemy zarządzania dla MŚP
• Zarządzanie jakością w MŚP
• Zarządzanie sprzedażą i relacjami z klientem
• Plan marketingowy w MŚP
• Negocjacje handlowe w MŚP
• Praktyczne zarządzanie personelem w MŚP
• Praktyczne zagadnienia public relations i marketingu w MŚP
• Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej
• Marketing internetowy i e-commerce w MŚP

Każdy uczestnik Akademii PARP, który ukończy szkolenie może uzyskać certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę, a także wziąć udziału w Programie Nagród Akademii PARP. Punkty, pozyskane
za zaliczanie kolejnych modułów szkoleń, można wymieniać na drobne upominki z logiem Akademii PARP.

Wszyscy uczestnicy Akademii PARP mają możliwość korzystania z rozbudowanego systemu wsparcia. Opiekunowie i eksperci czekają na pytania uczestników przez 6 dni w tygodniu od 8.00 do 20.00. Doradzają, tłumaczą i pomagają przyswoić materiał, a także rozwiązują problemy techniczne. Fora
i czaty internetowe, dostępne  dla wszystkich uczestników, którzy zarejestrują się na portalu Akademii PARP, umożliwiają pracę w grupach, wymianę doświadczeń i wiedzy.

Szkolenia internetowe Akademii PARP to przede wszystkim praktyczna wiedza i umiejętności, przydatne w codziennej działalności, do wykorzystania bezpośrednio po zakończeniu lekcji.

Akademia PARP daje możliwość monitorowania wyników i sprawdzania na bieżąco postępów
w nauce. Dla przedsiębiorców szkolenia są tym korzystniejsze, że pozwalają jednorazowo przeszkolić nawet dużą ilość pracowników bez żadnych nakładów finansowych i wysiłku logistycznego. Dlatego wśród małych i średnich przedsiębiorstw cieszą się coraz większym zainteresowaniem.

Szkolenia internetowe Akademii PARP to rozwój zawodowy, który nic nie kosztuje,
ale zdobyte kwalifikacje są bezcenne. Zarejestruj się na portalu i podnieś swoje kwalifikacje
już dziś.

Kontakt:

www.akademiaparp.gov.pl

msp@akademiaparp.gov.pl

Infolinia 0 801 444 MSP (0 801 444 677)

 Wróć ...

Konferencja

W dniu 23 stycznia bieżącego roku w sali reprezentacyjnej sądeckiego ratusza odbyła się konferencja podsumowująca projekt pod tytułem.: "Kompetentny pracownik - rozwój osobowy i zawodowy pracowników z regionu nowosądeckiego".

Informacje o projekcie              


 Wróć ...
Odwiedziło nas
osób
copyright © www.chariot.pl
powered by ChariotCMS 3.3 Basic
[X]

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityk?prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgod?na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies możesz określi?w Twojej przeglądarce.