Nowosądecki
Inkubator
Przedsiębiorczości
StartO nasLokalizacjaKontaktLinki
- A A A +
Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości
Serwis biznesowy
Aktualności
Deklaracja dostępności
Mój szef to ja, mój szef ma power!
Sądeckie Bony Szkoleniowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Nasza oferta
Nasze firmy
Kryteria naboru
Jak założyć firmę
Firmy wyinkubowane
Projekty NIP
Projekt Mój szef to ja!
Projekt Mój szef to ja II
Projekt w branży budowlanej do 2020
Projekt w branży turystyczno-gastronomicznej do 2020
Projekt w branży elektryczno-elektronicznej do 2020
Projekt w branży turystyczno-gastronomicznej od 2020
Projekt w branży elektryczno-elektronicznej od 2020
Projekt w branży administracyjno-usługowej od 2020
Projekt w branży mechaniczno-górniczo-hutniczej od 2020
Informacje dla MŚP
Pożyczki dla MŚP
Poręczenia dla MŚP
Pomoc publiczna
Podatki lokalne
Archiwum
Polityka prywatności
 
EUROPA - Portal Unii Europejskiej
 
Portal Funduszy Strukturalnych
 
Europejski Fundusz Społeczny
 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 
Portal Innowacji
 
Centrum Informacyjne Fundusze Europejskie w Małopolsce
 
Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce
 
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego
 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 

Branża administracyjno - usługowa


Informacji dotyczącą projektu pn.
Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś priorytetowa:  Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2. Rozwój Kształcenie zawodowego, Poddziałanie 10.2.2.  Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

 o numerze RPMP.10.02.02-12-0025/19

Łączna wartość projektu wynosi  4,821,898.26 zł

w tym dofinansowanie  z UE 4,098,613.52 zł

 

Nazwa i adres instytucji realizującej projekt: Miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości ul. Wyspiańskiego 13, 33-300 Nowy Sącz

Data realizacji projektu: od 2020-02-01 do 2022-12-31

W projekcie biorą udział szkoły:

ZSE – Zespół Szkół Ekonomicznych ul. Grodzka 34, 33-300 Nowy Sącz

ZS2 – Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków, ul. Królowej Jadwigi 29, 33-300 Nowy Sącz

ZS3 - Zespół Szkół Nr 3 im. Bolesława Barbackiego, ul. Szczęsnego Morawskiego 2, 33-300 Nowy Sącz

ZS4 - Zespół Szkół Nr 4, ul. Świętego Ducha 6, 33-300 Nowy Sącz

Do kogo skierowana jest oferta:

1.       uczeń/uczennica publicznych i niepublicznych szkół i placówek systemu oświaty kształcących się w województwie małopolskim,

2.       kadra publicznych i niepublicznych szkół i placówek systemu oświaty w województwie małopolskim.

Zakres  wsparcia projektu:

1. Kursy wyposażające  uczniów
w kompetencje zawodowe dla  1110 uczniów

1.1

 Kurs „Pilot wycieczek”

 

1.2

 Kurs "Wykorzystanie programów finansowo-księgowych w prowadzeniu małej działalności gospodarczej osób fizycznych"

 

1.3

 Kurs „Program Płatnik od A do Z”

 

1.4

 Kurs "Język angielski zawodowy"

 

 1.5

 Kurs „Kasa fiskalna w działalności handlowej”

 

1.6

 Kurs "Podstawy grafiki komputerowej połączone z warsztatami"

 

1.7

 Kurs "Podstawy fotografii połączone z  warsztatami"

 

1.8

 Kurs "Zastosowanie narzędzi matematyki w ekonomii"

 

1.9

 Kurs „Język obcy w obsłudze klienta”

 

1.10

 Kurs "Arkusz kalkulacyjny MS Excel w  pracy zawodowej"

 

1.11

 Kurs „Kreowanie wizerunku i analiza kolorystyczna”

 

1.12

 Kurs „Keratynowe prostowanie włosów”

 

1.13

 Kurs "Wykorzystanie programów finansowo-księgowych w prowadzeniu małej działalności gospodarczej osób fizycznych"

 

1.14

 Kurs "Język angielski zawodowy”

 

1.15

 Kurs „Obsługa kas fiskalnych”

 

1.16

 Kurs "Zastosowanie narzędzi matematyki w ekonomii"

 

1.17

 Kurs „Komputerowe projektowanie odzieży”

 

1.18

 Kurs „Szycie odzieży skórzanej”

 

1.19

 Kurs „Projektowanie i wykonanie odzieży dziecięcej – wyprawka dziecięca”

 

1.20

 Kurs „Techniki komputerowe w hafcie”

 

1.21

 Kurs „Malowanie na tkaninie”

 

 1.22

 Kurs „Dekoracja wnętrz”

 

1.23

 Kurs „Makijaż, wizaż i stylizacja twarzy”

 

1.24

 Kurs „Podstawy pakietu CorelDRAW Graphic Suite”

 

1.25

 Kurs "Z przedłużania i zagęszczania włosów"

 

1.26

 Kurs "Barberski"

 

1.27

 Kurs „Koloryzacja: sombre, ombre, baleyage”

 

1.28

 Kurs „Język angielski zawodowy dla fryzjerek”

 

2. Kursy certyfikowane kończące się uzyskaniem kwalifikacji dla  320 uczniów

2.1

Kurs „Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych"

 

2.2

Kurs „Prowadzenie spraw rachunkowo-finansowych”

 

2.3

Kurs "Prawo Jazdy kat.B"

 

3.Dodatkowe zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla 260 uczniów

3.1

Zajęcia wyrównawcze przygotowujące uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe A.35 i AU.35

 

3.2

 Zajęcia wyrównawcze przygotowujące uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe A.36 ; AU.36

 

3.3

Zajęcia wyrównawcze przygotowujące uczniów w do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe A.26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych

 

3.4

Zajęcia wyrównawcze przygotowujące uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

 

3.5

Zajęcia wyrównawcze przygotowujące uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe A.36 Prowadzenie rachunkowości

 

3.6

Zajęcia wyrównawcze przygotowujące uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe A.18 Prowadzenie sprzedaży

 

3.7

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

 

3.8

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego

 

3.9

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z informatyki

 

3.10

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

 

3.11

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

 

4.Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla 80 uczniów

4.0

Doradztwo edukacyjno-zawodowe

 

5.Staże zawodowe dla 304 uczniów

5.0

Staże zawodowe

 

6. Pomoc stypendialna dla 160 uczniów szczególnie uzdolnionych

6.0

Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych

 

7. Studia podyplomowe dla 4 nauczycieli na kierunkach

7.1

Reklama i  public relations dla nauczycieli

 

7.2

Przedsiębiorczość dla nauczycieli

 

8. Kursy kwalifikacyjne lub szkolenia doskonalące dla 28 nauczycieli w  zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem.

8.1

Szkolenie certyfikowane Amadeus „Konsultant biura podróży” (rezerwacje lotnicze, hotelowe i samochodowe)

 

8.2

Szkolenie certyfikujące „REVAS Business Simulations Games”

 

8.3

Profesjonalne kursy przygotowane przez stowarzyszenie księgowych w Polsce

 

8.4

Kurs języka angielskiego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych - doskonalący umiejętności językowe

 

8.5

Kurs dla nauczycieli „Obsługa systemu Optitex”

 

8.6

Kurs certyfikowany „Od zera do barbera”

 

8.7

Kurs certyfikowany „Przedłużanie i zagęszczania włosów ”

 

8.8

Kurs certyfikowany „„Beauty for You”

 

9. Wzmocnienie współpracy szkół zawodowych z uczelniami - wizyty zawodoznawcze dla 90 uczniów

Wyjazd nr 1 - Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Wyjazd nr 2 - Szkoła Wyższa VIA MODA w Warszawie i Politechnika Łódzka

Wyjazd nr 3 - Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi -Wdział Tkaniny i Ubioru, Ariadna - Fabryka nici, Centralne Muzeum Włókiennictwa

 

 

 

 Adaptacja i wyposażenie pracowni:

10. Adaptacja i wyposażenie pracowni ekonomiczno-rachunkowej (sala 25)- ZSE

11. Modernizacja pracowni informatycznej na pracownię multimedialną dla zawodu technik organizacji reklamy (sala 51) ZSE

12. Adaptacja i wyposażenie pracowni ekonomiczno-rachunkowej ZS2

13. Adaptacja i wyposażenie pracowni sprzedaży- ZS2

14. Adaptacja i wyposażenie pracowni włókienniczej -ZS3

15. Adaptacja i wyposażenie pracowni fryzjerskiej - ZS4

16. Wyposażenie pracowni projektowania odzieży -ZS3

17. Wyposażenie pracowni technologicznej - ZS3

18. wyposażenie pracowni kreowania ubioru -ZS3

 

Cel projektu:  jest zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów szkół zawodowych, dzięki poprawie efektywności kształcenia zawodowego, realizowanego we współpracy z pracodawcami poprzez działania w obrębie branży administracyjno-usługowej w województwie małopolskim.  

Osiągnięte efekty (korzyści) dzięki realizacji projektu: nabycie dodatkowych kwalifikacji przez 90 uczniów, dodatkowych kompetencji przez 250 uczniów-liczona liczba PESEL, podniesienie kwalifikacji zawodowych 2 nauczycieli przedmiotów zawodowych lub praktycznej nauki zawodu szkół ponadgimnazjalnych -liczona liczba PESEL; programy współpracy ZSE, ZS2, ZS3 i ZS4 z pracodawcami poprzez organizację 165 staży zawodowych dla uczniów-liczona liczba PESEL; tworzenie w ZSE, ZS2, ZS3 i ZS4 warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej poprzez wyposażenie/doposażenie/adaptację w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne 11 pracowni; pomoc stypendialną dla 40 szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych liczona liczba PESEL; doradztwo zawodowe dla 40 uczniów-liczona liczba PESEL . UP może brać udział w kilku formach wsparcia.

Harmonogram realizacji projektu:

Forma wsparcia

2020

2021

2022

kwartał

kwartał

kwartał

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

Adaptacja i wyposażenie pracowni w placówkach CKZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kursy kompetencyjne i kwalifikacyjne dla uczniów i nauczycieli, dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, studia podyplomowe dla nauczycieli, wizyty zawodoznawcze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staże zawodowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doradztwo edukacyjno -zawodowe, pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


WAŻNE DOKUMENTY DLA UCZNIÓW:

1. Formularz rekrutacyjny dla ucznia.

2. Po zakwalifikowaniu.

3 . Kolejne formy wsparcia.

4. Regulamin uczestnictwa.

5. Rezygnacja z udziału.


WAŻNE DOKUMENTY DLA NAUCZYCIELI:

1. Formularz rekrutacyjny dla nauczyciela.

2. Po zakwalifikowaniu.

3. Kolejne formy wsparcia.

4. Regulamin uczestnictwa.

5. Rezygnacja z udziału.

 


 Zobacz więcej ... 
Odwiedziło nas
osób
copyright © www.chariot.pl
powered by ChariotCMS 3.3 Basic
[X]

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityk?prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgod?na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies możesz określi?w Twojej przeglądarce.