Nowosądecki
Inkubator
Przedsiębiorczości
StartO nasLokalizacjaKontaktLinki
Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości
Serwis biznesowy
Aktualności
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Nasza oferta
Nasze firmy
Kryteria naboru
Jak założyć firmę
Firmy wyinkubowane
Projekty NIP
Projekt Mój szef to ja!
Projekt Mój szef to ja II
Projekt w branży budowlanej
Projekt w branży turystyczno-gastronomicznej
Projekt w branży elektryczno-elektronicznej
Informacje dla MŚP
Pożyczki dla MŚP
Poręczenia dla MŚP
Pomoc publiczna
Podatki lokalne
Archiwum
Polityka prywatności
 
EUROPA - Portal Unii Europejskiej
 
Portal Funduszy Strukturalnych
 
Europejski Fundusz Społeczny
 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 
Portal Innowacji
 
Centrum Informacyjne Fundusze Europejskie w Małopolsce
 
Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce
 
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego
 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 

Zmiany w funkcjonowaniu specjalnych stref ekonomicznych.

2018-06-22

30 czerwca br. wchodzą w życie przepisy dot. wspierania nowych inwestycji, które docelowo zastąpią funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych (sse).

Teraz cała Polska będzie jedną strefą inwestycyjną. Inwestorzy nie będą musieli uczestniczyć w długiej procedurze włączania terenów do granic sse, aby otrzymać pomoc publiczną w postaci zwolnienia od podatku dochodowego (CIT, PIT).

Zgodnie z założeniami nowa procedura wydania decyzji o wsparciu będzie trwała około jednego miesiąca (Załączniki).


 Zobacz więcej ... 

Spotkanie informacyjnego w Nowym Sączu - PRAWO DO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI małe firmy, wielkie zmiany.

2018-06-05

Spotkanie informacyjne Nowy Sącz

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 6 czerwca 2018 roku w Hotelu Ibis w Nowym Sączu.

W trakcie spotkania będą Państwo mieli możliwość dowiedzieć się o ułatwieniach dla firm wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, zmianach w zakresie prawa podatkowego, zamówień publicznych, RODO a także o ofercie wsparcia dla małych i średnich firm.

Konferencji towarzyszyć będzie strefa informacyjna, gdzie eksperci z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Finansów, Krajowej Administracji Skarbowej, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich oraz Banku Gospodarstwa Krajowego będą do Państwa dyspozycji.

Zarejestruj się już dziś!

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Szczegółowy program konferencji znajduje się na stronie: www.prawodoprzedsiebiorczosci.parp.gov.pl

Serdecznie zapraszamy!


Zespół ds. Informacji o Funduszach Europejskich
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Sączu, ul. ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz
tel.: +48 12 61 60 373, fax: +48 18 44 22 511, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl
Godziny pracy: pn. 8:00-18:00, wt.-pt. 8:00-16:00

 Zobacz więcej ... 

Obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz u

2018-05-25
Ogólna Klauzula informacyjna dot. przetwarzania
danych osobowych w Nowosądeckim Inkubatorze Przedsiębiorczości


Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości reprezentowany przez Dyrektora Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości, adres siedziby: ul. Stanisława Wyspiańskiego 13, 33-300 Nowy Sącz; Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości jest samorządową jednostką budżetową realizującą zadania statutowe z zakresu świadczenia usług mających na celu przeciwdziałanie skutkom bezrobocia poprzez wspieranie powstawania i rozwoju, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw;
 2. Z administratorem – Dyrektorem Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości można się skontaktować za pomocą email: ekuba@inkubator.nowysacz.pl, telefonicznie: 18 442-35-68 wew. 26, pisemnie na adres siedziby Administratora;
 3. w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych, tel.: 18 442 35 68 wew. 24;
 4. podczas pozyskiwania danych osobowych zostaną Państwo poinformowani o celu, podstawie prawnej (Art.6 RODO) i okresie przetwarzania danych osobowych;
 5. gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 6. odbiorcą danych osobowych może być Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości lub inne podmioty, którym administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych lub inni administratorzy realizujący obowiązki ustawowe;
 7. administrator w uzasadnionych prawem przypadkach może przekazywać dane osobowe do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej;
 8. mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także żądania przenoszenia danych, które realizowane będą na zasadach określonych w rozdziale III RODO;
 9. mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, który będzie mógł być zrealizowany na zasadach określonych w art. 21 RODO;
 10. w trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO;
 11. jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) a od powołania przez Sejm będzie nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 12. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji przedstawionego każdorazowo celu i bez ich podania nie jest możliwa realizacje tego celu.
 Zobacz więcej ... 

Przetarg na najem lokali użytkowych.

2018-05-24
 Zobacz więcej ... 

Małopolska Nagroda Gospodarcza 2018

2018-04-16

Szanowni Państwo,

Marszałek Województwa Małopolskiego zaprasza do zgłaszania kandydatur do dziesiątej jubileuszowej edycji Małopolskiej Nagrody Gospodarczej 2018.
Celem Nagrody jest promowanie najlepszych przedsiębiorców Województwa Małopolskiego oraz inspirowanie ich rozwoju, promowanie postaw proinwestycyjnych i konkretnych dokonań innowacyjnych oraz zwiększenie konkurencyjności między przedsiębiorcami.

Małopolska Nagroda Gospodarcza przyznawana jest w następujących kategoriach:
1) mały przedsiębiorca
2) średni przedsiębiorca
3) duży przedsiębiorca

Warunki, jakie winni spełniać kandydaci określa Regulamin Małopolskiej Nagrody Gospodarczej.

Laureaci Nagrody otrzymują statuetkę Małopolskiej Nagrody Gospodarczej i mają prawo używać we wszelkich materiałach firmowych i reklamowych tytuł „Laureat Małopolskiej Nagrody Gospodarczej 2018 w kategorii mały przedsiębiorca/średni przedsiębiorca/duży przedsiębiorca”.

Warunkiem kandydowania jest złożenie wniosku o przyznanie Nagrody w wersji papierowej i elektronicznej według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu Małopolskiej Nagrody Gospodarczej w terminie do 30 czerwca 2018 r.

Wnioski o przyznanie Nagrody należy przesyłać pocztą w zamkniętej kopercie z  dopiskiem „Małopolska Nagroda Gospodarcza 2018” na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Skarbu i Gospodarki
ul. Racławicka 56
30-017 Kraków

lub składać w sekretariacie
Departamentu Skarbu i Gospodarki: III piętro, pokój 352
O dochowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Osoba do kontaktu:
Patrycja Krasińska, tel. 12 63 03 225, e-mail: Patrycja.Krasinska@umwm.pl

Szczegółowe informacje na stronie projektu pod adresem: www.malopolskanagrodagospodarcza.pl
 Zobacz więcej ... 
Odwiedziło nas
osób
copyright © www.chariot.pl
powered by ChariotCMS 3.3 Basic
[X]

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies możesz określić w Twojej przeglądarce.