Nowosądecki
Inkubator
Przedsiębiorczości
StartO nasLokalizacjaKontaktLinki
- A A A +
Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości
Serwis biznesowy
Aktualności
Deklaracja dostępności
Mój szef to ja, mój szef ma power!
Sądeckie Bony Szkoleniowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Nasza oferta
Nasze firmy
Kryteria naboru
Jak założyć firmę
Firmy wyinkubowane
Projekty NIP
Projekt Mój szef to ja!
Projekt Mój szef to ja II
Projekt w branży budowlanej do 2020
Projekt w branży turystyczno-gastronomicznej do 2020
Projekt w branży elektryczno-elektronicznej do 2020
Projekt w branży turystyczno-gastronomicznej od 2020
Projekt w branży elektryczno-elektronicznej od 2020
Projekt w branży administracyjno-usługowej od 2020
Projekt w branży mechaniczno-górniczo-hutniczej od 2020
Informacje dla MŚP
Pożyczki dla MŚP
Poręczenia dla MŚP
Pomoc publiczna
Podatki lokalne
Archiwum
Polityka prywatności
 
EUROPA - Portal Unii Europejskiej
 
Portal Funduszy Strukturalnych
 
Europejski Fundusz Społeczny
 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 
Portal Innowacji
 
Centrum Informacyjne Fundusze Europejskie w Małopolsce
 
Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce
 
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego
 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 

Droga do aktywności zawodowej

 MARR  i AGROSALON w Krakowie, zapraszają na  bezpłatne  szkolenia zawodowe realizowane  w ramach  projektu  „Droga do aktywności zawodowej”  SPO RZL Działanie 1.5 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Projekt udostępnia dla osób długotrwale bezrobotnych  (co najmniej 24 miesiące udokumentowanego bezrobocia) 
BEZPŁATNE  SZKOLENIA ZAWODOWE;
z zakresu:

1. „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”  60 godz.

2. „FLORYSTA-DESIGNER” 100 godz.

Gwarantowany zwrot kosztów przejazdu

Aby skorzystać ze szkoleń wystarczy skontaktować się z biurem Doradztwa Zawodowego MARR , wypełnić formularz zgłoszeniowy  na stronie www.agrosalon.pl wysłać na adres e-mail : biuro.agrosalon@op.pl 
lub fax-em  012 422-30-10
O zakwalifikowaniu danego uczestnika decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji na temat Projektu,
w tym program szkoleń  można znaleźć na stronie www.agrosalon.pl  oraz w siedzibie
Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Kształcenia Kadr
ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków
lub pocztą elektroniczną na adres:
renata.obiedzinska@marr.pl lub anna.florczyk@marr.pl

Termin  naboru chętnych TYLKO do 31 grudnia 2007 r.

 Wróć ...

Innowacyjny przedsiębiorca i przedsiębiorczy naukowiec

Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej  realizuje  projekt w ramach programu „Kreator innowacyjności. Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”. Celem projektu jest popularyzacja idei przedsiębiorczości akademickiej oraz wzmacnianie świadomości przedsiębiorców o możliwościach korzystania z wiedzy i innowacyjnych rozwiązań powstających na uczelniach.
W ramach nowego projektu przeprowadzone zostaną dwa cykle warsztatów i szkoleń dla społeczności akademickiej, których uzupełnieniem będzie prowadzenie doradztwa oraz blogu biznesowego – poradnika młodego przedsiębiorcy.

INNOWACYJNY PRZEDSIĘBIORCA to cykl szkoleń dla społeczności akademickiej z prowadzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstwa na bazie innowacyjnych produktów. Uczestnicy szkoleń będą mieli okazję do poszerzenia swej wiedzy ekonomicznej oraz kompetencji osobistych. Zapoznają się z tajnikami transferu technologii, wprowadzania innowacyjnego produktu na rynek oraz komercjalizacji badań naukowych i zarządzaniem własnością intelektualną.

Już wkrótce szczegóły nt. rekrutacji i programu szkoleń :

http://www.transfer.edu.pl/?action=showArticle&articleID=925

 Wróć ...

Oferta studiów podypolmowych dofinansowanych z EFS

Informujemy, że Wyższa Szkoła Biznesu-NLU w Nowym Sączu oferuje studia podyplomowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Studia adresowane są wyłącznie do pracowników lub właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw (posiadajacych wyższe wyksztalcenie).

Koszt udziału w studiach wynosi 20% jego standardowej ceny tj. ok 1000 zł za całość studiów.
W ramach projektu zostaną uruchomione takie specjalności jak:
 
- Zarządzanie firmą
- Psychologię zarządzania personelem.

Okres trwania studiów to dwa semestry, od grudnia 2007 r. do czerwca 2008 r.

NABÓR TRWA DO 30 LISTOPADA 2007

Wszelkie informacje dostępne są na naszej stronie: www.izz.pl/podyplomowe

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny: 018/44 99 161 lub 018/44 99 110 lub e-mailowy: lkaras@wsb-nlu.edu.pl
 Wróć ...

Informacja na temat Projektu "Kompetentny pracownik - rozwój osobowy i zawodowy pracowników z regionu nowosądeckiego"

Urząd Miasta Nowego Sącza oraz Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości realizują  projekt pt. " Kompetentny pracownik - rozwój osobowy i zawodowy pracowników z regionu nowosądeckiego ". Obecnie dobiegają końca szkolenia językowe oraz szkolenia psychologiczne. Planowany termin zakończenia szkoleń to 4-5 grudnia.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Działania 2.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - "Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie".

Cel Projektu: Dostosowanie kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności związanych z funkcjonowaniem w środowisku pracy wśród osób dorosłych do wzrostu wymagań regionalnego rynku pracy.
Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:

  • Kurs języka angielskiego,
  • Kurs języka niemieckiego,
  • Kurs komputerowy,
  • Szkolenie psychologiczne z zakresu: Radzenia sobie ze stresem, Asertywności, Zarządzania czasem, Pracą w grupie, Komunikacji interpersonalnej.

Beneficjentami Ostatecznymi Projektu są osoby zamieszkałe na terenie województwa małopolskiego, zatrudnione w Nowym Sączu lub powiecie nowosądeckim, zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podwyższenia lub dostosowania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy.

Rozpoczęcie szkoleń - II połowa lutego 2007.
Zakończenie projektu - 31 styczeń 2008 rok.

Poniżej prezentujemy zdjęcia uczestników szkolenia psychologicznego.      

    

  


 Wróć ...

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw z zakresu B+R

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia w zarządzaniu II Osią Priorytetową Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 "Gospodarka regionalnej szansy" ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Działania 2.2 Wsparcie komercjalizacji badań naukowych Schemat B - Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R.

Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w trybie konkursowym. Nabór ma charakter zamknięty.

Na podstawie Ramowego Planu Realizacji Działania wysokość środków przeznaczonych w ramach niniejszego naboru z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa  wynosi 14 655 058,87 PLN*

Zgodnie z Uszczegółowieniem Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z dnia 27 listopada 2007 r. z późn. zm. dofinansowaniu podlegać będą w szczególności projekty obejmujące inwestycje (zakup wraz  z instalacją) w środki trwałe tj. infrastrukturę i urządzenia laboratoryjne, służące do prowadzenia działań badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów są: mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa**

Wypełniony wniosek o dofinansowanie należy przesyłać w wersji elektronicznej korzystając z Regionalnego Systemu Informatycznego (RSI - wejdź do systemu), a następnie pełną dokumentację w formie określonej w Regulaminie konkursu należy dostarczyć osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą na adres:

 Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
(Zespół wyboru projektów, pokój nr 112)
ul. Kordylewskiego 11
31 - 542 Kraków

Ostateczny termin składania wniosków upływa 06 lutego 2009 roku o godz. 16.00.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem konkursu oraz pozostałą dokumentacją konkursową, dostępną pod niniejszym ogłoszeniem w Plikach do pobrania oraz innymi dokumentami zamieszczonymi na stronie internetowej www.mcp.malopolska.pl (Dokumenty do pobrania, Pytania beneficjentów, Instrukcje dla beneficjentów, Przedsiębiorstwa)

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (012) 37 69 191
oraz drogą elektroniczną - e-mail: info@mcp.malopolska.pl

 Wróć ...
Odwiedziło nas
osób
copyright © www.chariot.pl
powered by ChariotCMS 3.3 Basic
[X]

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityk?prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgod?na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies możesz określi?w Twojej przeglądarce.