Nowosądecki
Inkubator
Przedsiębiorczości
StartO nasLokalizacjaKontaktLinki
- A A A +
Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości
Serwis biznesowy
Aktualności
Deklaracja dostępności
Mój szef to ja, mój szef ma power!
Sądeckie Bony Szkoleniowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Nasza oferta
Nasze firmy
Kryteria naboru
Jak założyć firmę
Firmy wyinkubowane
Projekty NIP
Projekt Mój szef to ja!
Projekt Mój szef to ja II
Projekt w branży budowlanej do 2020
Projekt w branży turystyczno-gastronomicznej do 2020
Projekt w branży elektryczno-elektronicznej do 2020
Projekt w branży turystyczno-gastronomicznej od 2020
Projekt w branży elektryczno-elektronicznej od 2020
Projekt w branży administracyjno-usługowej od 2020
Projekt w branży mechaniczno-górniczo-hutniczej od 2020
Informacje dla MŚP
Pożyczki dla MŚP
Poręczenia dla MŚP
Pomoc publiczna
Podatki lokalne
Archiwum
Polityka prywatności
 
EUROPA - Portal Unii Europejskiej
 
Portal Funduszy Strukturalnych
 
Europejski Fundusz Społeczny
 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 
Portal Innowacji
 
Centrum Informacyjne Fundusze Europejskie w Małopolsce
 
Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce
 
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego
 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 

Program zdobywania zawodu

Jest to unikalny Program zdobycia zawodu (nawigatora i mechanika okrętowego) sponsorowany przez niemieckiego armatora Reederei Erwin Strahlmann. Adresowany jest głównie do osób niezamożnych oraz osób mieszkających w obszarach dużego bezrobocia. Zajęcia będą odbywać się w Policealnej Szkole Morskiej w Szczecinie, która oparta jest o bazę i wykładowców Akademii Morskiej w Szczecinie. Szkoła posiada wszystkie wymagane certyfikaty i uprawnienia do kształcenia nawigatorów i mechaników.
Koszty kształcenia pokrywa armator niemiecki i zapewnia pracę na własnych statkach.
Wiek do 25 lat włącznie.

Pierwszy nabór przeprowadzony zostanie 29.01.2007 w Szczecinie.
Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc do biura Stemag-Marine w Szczecinie
tel. 091 430 78 47 , 091 812 1527 oraz korzystając ze strony internetowej www.stemag-marine.pl

Chętni mogą składać aplikacje droga internetowa bądź wysyłać na adres :
STEMAG - MARINE, 70-440 Szczecin, ul. Bogusława 3
 Wróć ...

Ogłoszenie o szkoleniach

Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza w ramach realizacji projektu Gminnego Centrum Informacji na następujące szkolenia z zakresu wejścia na rynek pracy:
 1. Szkolenie z zakresu poszukiwania pracy przez Internet - w dniu 05.02.2007r.
 2. Profesjonalne przygotowanie dokumentów aplikacyjnych - w dniu 09.02.2007r.
 3. Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej - w dniu 14.02.2007r.
 4. Co należy wiedzieć podejmując pracę za granicą - w dniu 19.02.2007r.
 5. Własna firma - zanim podejmiesz decyzję - w dniu 23.02.2007r.
 6. Nauka w Unii Europejskiej - możliwości kształcenia - w dniu 26.02.2007r.
 7. Komputer - odkryj swoje umiejętności - w dniu 28.02.2007r
Zapisy na kursy przyjmujemy w sekretariacie Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości, ul. Wyspiańskiego 13, lub drogą elektroniczną.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w szkoleniu.
Wszystkie szkolenia są bezpłatne!


Formularz zgłoszeniowy
 Wróć ...

Projekt pt. "Kompetentny pracownik - rozwój osobowy i zawodowy pracowników z regionu nowosądeckiego"

Urząd Miasta Nowego Sącza
oraz
Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości
zapraszają do udziału w Projekcie pt. "Kompetentny pracownik - rozwój osobowy i zawodowy pracowników z regionu nowosądeckiego"


Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Działania 2.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - "Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie".

Cel Projektu: Dostosowanie kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności związanych z funkcjonowaniem w środowisku pracy wśród osób dorosłych do wymagań regionalnego rynku pracy.

Osiągnięcie powyższego celu jest realne dzięki umożliwieniu tym osobom rozwoju zawodowego i osobowego poprzez ich udział w procesie kształcenia ustawicznego.
Dlatego też w ramach projektu dostępne są następujące formy wsparcia :

I. Kursy jezykowe.
 1. Kurs języka angielskiego na poziomie :
  1. Początkującym - poziom 1,
  2. Podstawowym - poziom 2,
  3. Niższym średniozaawansowanym - poziom 3,
  4. Średniozaawansowanym - poziom 4.
 2. Kurs języka niemieckiego na poziomie 1 - podstawowym.
  W ramach kursu języka niemieckiego zostanie stworzona 1 grupa
Kursy językowe obejmować będą 120 godzin szkoleniowych i rozpoczną się w drugiej połowie lutego 2007 r. i trwać będą do grudnia 2007 r. z uwzględnieniem przerwy wakacyjnej.

II. Kurs komputerowy.

W ramach Projektu dostępny będzie kurs komputerowy na poziomie:
 1. Podstawowym
 2. Wyższym.
  W ramach kursu komputerowego stworzonych zostanie 8 grup.
Kurs komputerowy obejmować będzie 32 godziny szkoleniowe.
Kursy komputerowe realizowane będą równolegle z kursami językowymi w okresie od marca do czerwca 2007 r.

III. Szkolenie psychologiczne.

W ramach Projektu dostępne będzie szkolenie psychologiczne z zakresu:
 1. Asertywności,
 2. Radzenia sobie ze stresem,
 3. Zarządzania czasem,
 4. Pracy w grupie,
 5. Komunikacji interpersonalnej.
  W ramach szkolenia psychologicznego stworzonych zostanie 8 grup.
Szkolenie psychologiczne obejmować będzie 24 godziny szkoleniowe.
Szkolenia psychologiczne realizowane będą równolegle z kursami językowymi w okresie od września do grudnia 2007 r. 

Oferta szkoleniowa skierowana jest do 96 osób pracujących w Nowym Sączu i powiecie nowosądeckim, chcących z własnej woli podwyższyć kwalifikacje zawodowe poza godzinami pracy.
Każdy uczestnik Projektu zobowiązany jest do uczestnictwa w kursie językowym, komputerowym a także szkoleniu psychologicznym.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w szkoleniach znajdują się w Regulaminie udziału w projekcie.
Dokumenty zgłoszeniowe:

Karta uczestnictwa
Oświadczenie
Zaświadczenie o zatrudnieniu
Regulamin udziału w projekcie.

Liczba miejsc ograniczona!
O zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie decyduje kolejnośc zgłoszeń.

Na zgłoszenia czekamy w Biurze Projektu
przy ul. Wyspiańskiego 13 w Nowym Sączu, II piętro
w godzinach: 15.00 - 17.00 .
tel. (0-18) 442-35-68; (0-18) 443-69-92

 Wróć ...

Wiadomości archiwalne

Ostatnia aktualizacja 27-12-2006

Informacja dla przedsiębiorców.

Przypominamy, że pozostały tylko trzy dni na dokonanie zgłoszenia chęci skorzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej.

Od 8 grudnia 2006 roku obowiązuje Uchwała Nr LXXII/908/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2006 roku w sprawie udzielania przez Miasto Nowy Sącz pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych
z nową inwestycją.
Uchwała ta stanowi tzw. program pomocy regionalnej. Przewiduje wspieranie przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Nowego Sącza poprzez udzielenie zwolnień z podatku od nieruchomości maksymalnie do 2013 roku.

Podstawowym warunkiem skorzystania z pomocy regionalnej jest, aby przedsiębiorca zgłosił zamiar korzystania z pomocy najpóźniej do dnia 31 grudnia 2006 roku.
Wzory dokumentów są dostępne na stronie internetowej Miasta Nowego Sącza pod adresem: www.nowysacz.pl w dziale "Katalog usług czyli jak załatwić sprawę w urzędzie", w Biurze Obsługi Mieszkańców oraz w Referacie Pomocy Publicznej.
Do dnia 31 grudnia 2006 roku należy złożyć jedynie "Formularz zgłoszenia".

Szczegółowych informacji na temat programu pomocy regionalnej udzielają pracownicy Referatu Pomocy Publicznej (tel. 018 444 43 65, Rynek 27, piętro I, wejście od ul. Wyszyńskiego).

  

Ostatnia aktualizacja 21-12-2006

Nowy projekt.

 Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości informuje, iż od dnia 15 stycznia rozpocznie się rekrutacja do Projektu Pt; "Kompetentny pracownik - rozwój osobowy i zawodowy pracowników z regionu nowosądeckiego".

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Działania 2.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - "Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie".

Cel Projektu: Dostosowanie kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności związanych z funkcjonowaniem w środowisku pracy wśród osób dorosłych do wzrostu wymagań regionalnego rynku pracy.
Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:

 • Kurs języka angielskiego,
 • Kurs języka niemieckiego,
 • Kurs komputerowy,
 • Szkolenie psychologiczne z zakresu: Radzenia sobie ze stresem, Asertywności, Zarządzania czasem, Pracą w grupie, Komunikacji interpersonalnej.

Beneficjentami Ostatecznymi Projektu będą osoby zamieszkałe na terenie województwa małopolskiego, zatrudnione w Nowym Sączu lub powiecie nowosądeckim, zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podwyższenia lub dostosowania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy.

Rozpoczęcie szkoleń - II połowa lutego 2007.
Zakończenie projektu - 31 styczeń 2008 rok.

Więcej informacji na temat rekrutacji w styczniu 2007 roku.

  

Ostatnia aktualizacja 08-12-2006

Uchwała w sprawie udzielania przez Miasto Nowy Sącz pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.

Rada Miasta Nowego Sącza na sesji nr LXXII dnia 17 października 2006 roku podjęła uchwałę w sprawie udzielania przez Miasto Nowy Sącz pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją. Uchwała ta stanowi tzw. program pomocy regionalnej. Przewiduje wspieranie przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie miasta Nowego Sącza poprzez udzielenie zwolnień z podatku od nieruchomości maksymalnie do 2013 roku.

Więcej informacji

Ostatnia aktualizacja 06-12-2006

Konferencja.

W dniu 4 grudnia bieżącego roku w sali reprezentacyjnej sądeckiego ratusza odbyła się konferencja podsumowująca projekt pod tytułem.: "Daj sobie szansę - znajdź nowe miejsce na rynku pracy. Reorientacja zawodowa pracowników zagrożonych utratą pracy w Nowym Sączu poprzez poradnictwo zawodowe i nabycie nowych kwalifikacji".


Więcej informacji

Prezentacja nt. konferencji

 

  

Ostatnia aktualizacja 06-12-2006

e-inkubator - Inkubator przedsiebiorczości

 
e-inkubator, bedący jednostką organizacyjną Grupy Interium, oferuje wsparcie projektów których pomysłodawcami są ludzie młodzi. Zakres wspracia obejmuje usługi, które są niezbędne dla powstania e-biznesu praktycznie od zera.

Więcej informacji mozna uzyskać na stronie www.e-inkubator.biz

Ostatnia aktualizacja 29-11-2006

Zaproszenie na konferencję.

Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości informuje, że w dniu wczorajszym tj. 28 listopada 2006r. zakończono cykl szkoleń w projekcie pt. "Daj sobie szansę - znajdź nowe miejsce na rynku pracy. Reorientacja zawodowa pracowników zagrożonych utratą pracy w Nowym Sączu poprzez poradnictwo zawodowe i nabycie nowych kwalifikacji " realizowanego w ramach Działania 2.4. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - "Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi".


Więcej informacji

 

 
Ostatnia aktualizacja 16-11-2006

Zakończenie szkoleń.

Zakończenie Modułu szkoleniowego w ramach projektu pt. " Daj sobie szansę - znajdź nowe miejsce na rynku pracy. Reorientacja zawodowa pracowników zagrożonych utratą pracy w Nowym Sączu poprzez poradnictwo zawodowe i nabycie nowych kwalifikacji " w ramach Działania 2.4. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - "Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi".


Więcej informacji

 

 

 
Ostatnia aktualizacja 08-11-2006

Ogłoszenie o wyniku końcowym rekrutacji na stanowisko urzędnicze.

 
Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości ogłasza wyniki rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze - "Referent ds. administracyjno - kadrowych". Więcej informacji na stronie www.bip.inkubator.nowysacz.pl w zakładce stanowiska i komunikaty.

 
Ostatnia aktualizacja 03-11-2006

Zaproszenie na szkolenie.


Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy małopolskich przedsiębiorców, naukowców oraz absolwentów szkół wyższych do wzięcia udziału w konferencji:
 

"Przedsiębiorczość Akademicka - nowe możliwości współpracy Nauki z Biznesem"z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki, Urzędu Marszałkowskiego, Parków Technologicznych, oraz Inkubatorów Przedsiębiorczości.

Konferencja odbędzie się w dniu 30 listopada 2006r., w godz. 9:00-16:00, w sali "Kotłownia" na terenie kampusu Politechniki Krakowskiej przy ulicy Warszawskiej 24 w Krakowie.

Konferencja ta odbędzie się w ramach realizowanego przez nas projektu STIM. Jest to projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach SPO WKP Priorytet I Poddziałanie 1.1.2. Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu.

Uczestnicy konferencji, w szczególności naukowcy pragnący skomercjonalizować wyniki prowadzonych przez siebie prac badawczych, będą mieli możliwość zapoznania się z instrumentami pomocy dla osób rozważających założenie własnej firmy, natomiast firmy planujące rozwój w oparciu o nowoczesne technologie zapoznają się z formami wsparcia oferowanymi przez instytucje otoczenia biznesu.

W jej trakcie zaprezentowane będą możliwości wsparcia finansowego w ramach:

- Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 - 2013

- Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013

- Projektu "Wędki Technologicznej".

Ponadto, przedstawiona zostanie oferta parków technologicznych i instytucji oferujących wsparcie w ramach działania 2.5 ZPORR.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Warunkiem rejestracji jest przesłanie faksem (pod numer: /12/ 632-47-95) lub emailem (pod adres: sekretariat@transfer.edu.pl) w terminie do 27 listopada 2006r., wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o przyjęciu decyduje kolejność nadsyłania zgłoszeń.

W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji pobierana będzie opłata w wysokości 50 zł.

Uczestnikom szkolenia zapewniamy:

 • materiały informacyjne związane z tematyką imprezy
 • poczęstunek podczas przerwy obiadowej i kawowej.

Serdecznie zapraszamy!

Poniżej znajdą Państwo program Konferencji oraz formularz zgłoszeniowy.


Program Konferencji
Formularz zgłoszeniowy

 
Ostatnia aktualizacja 03-11-2006

Uchwała Nr LXXII/908/2006 Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie udzielania przez Miasto Nowy Sącz pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.

Uchwała podjęta podczas sesji Nr LXXII Rady Miasta Nowego Sącza dnia 17 października br. Możliwość wprowadzenia uchwały dało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2006 roku w sprawie udzielania przez gminy pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, które stanowi tzw. ogólnopolski program pomocy regionalnej.

Przedsiębiorca po spełnieniu warunków określonych w rozporządzeniu oraz w uchwale korzysta z pomocy publicznej na:

 • na wspieranie nowych inwestycji ;
 • na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowa inwestycją.

W przypadku pomocy na wspieranie nowych inwestycji przedsiębiorca otrzymuje zwrot maksymalnie 65% wydatków inwestycyjnych realizowany w postaci całkowitego zwolnienia z podatku od nieruchomości, z którego korzysta aż do momentu wyczerpania kwoty pomocy - najpóźniej do końca 2013 roku.

Natomiast w przypadku pomocy na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją przedsiębiorca otrzymuje zwrot maksymalnie 65% dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników (koszty wynagrodzenia brutto powiększone o wszystkie obowiązkowe świadczenia związane z zatrudnianiem pracowników). Również w tym przypadku zwrot ten realizowany jest w postaci całkowitego zwolnienia z podatku od nieruchomości, z którego przedsiębiorca korzysta aż do momentu wyczerpania kwoty pomocy - najpóźniej do końca 2013 roku.

Warunkiem skorzystania z pomocy jest, aby przedsiębiorca po wejściu w życie uchwały, zgłosił zamiar korzystania z pomocy najpóźniej do dnia 31 grudnia 2006 roku. Graniczny termin na dokonanie zgłoszenia wynika z faktu, iż do tego dnia obowiązuje rozporządzenie. Jednakże wynikające z uchwały zasady korzystania ze zwolnień podatkowych będą nadal obowiązywać jako "prawa nabyte".

Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Wszelkie informacje dotyczące sposobu realizacji uchwały będą zamieszczane na stronie internetowej Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości w dziale Pomoc publiczna. Ponadto informacji udzielają pracownicy Referatu ds. Pomocy Publicznej Urzędu Miasta Nowego Sącza (tel. 18 444 43 65).

Przygotowała:
Magdalena Januszek - Gródek
Kierownik Referatu ds. Pomocy Publicznej
Urzędu Miasta Nowego Sącza


Do pobrania:
Tekst Uchwały Nr LXXII/908/2006
Tekst rozporządzenia Rady Ministrów / ogólnopolskiego programu pomocy regionalnej

 
Ostatnia aktualizacja 02-11-2006

Ogłoszenie o kandydatach zakwalifikowanych do III etapu naboru na stanowisko urzędnicze.

Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości ogłasza listę 5 kandydatów którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów w II etapie rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze - "Referent ds. administracyjno - kadrowych" Więcej informacji na stronie www.bip.inkubator.nowysacz.pl w zakładce stanowiska i komunikaty.

Ostatnia aktualizacja 24-10-2006

Ogłoszenie o kandydatach zakwalifikowanych do kolejnego etapu naboru na stanowisko urzędnicze.

Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości ogłasza listę kandydatów spełniających wymagania formalne w naborze na wolne stanowisko urzędnicze - "Referent ds. administracyjno - kadrowych" Więcej informacji na stronie www.bip.inkubator.nowysacz.pl w zakładce stanowiska i komunikaty.

 

Ostatnia aktualizacja 06-10-2006

Bezpłatne doradztwo zawodowe.

W związku z realizacją projektu "Daj sobie szansę - znajdź nowe miejsce na rynku pracy. Reorientacja zawodowa pracowników zagrożonych utratą pracy w Nowym Sączu poprzez poradnictwo zawodowe i nabycie nowych kwalifikacji " współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 2.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - "Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi" oraz z Budżetu Państwa serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z porad Doradców Zawodowych w zakresie:

 • określenia zainteresowań, uzdolnień, predyspozycji zawodowych,
 • dostarczenia wiedzy na temat:
  • wymaganych umiejętności i cech osobowych na różnych stanowiskach pracy
  • niezbędnych kwalifikacji do wykonywania różnych zawodów
  • tendencji na rynku pracy
 • wskazania instytucji, które pomogą założyć własną firmę,
 • informacji o możliwościach kształcenia, przekwalifikowania zawodowego,
 • wyjaśnienia, jak sporządzić dokumenty zawodowe,
 • przygotowania do samodzielnego i aktywnego poruszania się po rynku pracy,
 • przygotowania Indywidualnych Planów Działania.

Z porad Doradców Zawodowych mogą skorzystać:

 • Osoby zatrudnione w zakładach podlegających restrukturyzacji z sektorów:
  • Górnictwo rud metali,
  • Sektor chemiczny,Sektor energetyczny,
  • Ochrona zdrowia,
  • Transport i łączność,
  • Sektor metalurgiczny,
  • Sektor paliwowy,
  • Sektor maszynowy,
  • Sektor odzieżowy,
  • Sektor finansowy.
 • Osoby będące pracownikami w okresie wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie pracodawcy,
 • Osoby zatrudnione u pracodawcy wobec którego ogłoszono upadłość, lub który jest w stanie likwidacji,
 • Osoby, które utraciły pracę w okresie nie dłuższym niż trzy miesiące od momentu objęcia wsparciem w ramach projektu.

Wszystkie porady udzielane przez Doradców Zawodowych są BEZPŁATNE.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do Centrum Konsultacyjno - Doradczego, które zlokalizowane jest w Szpitalu Specjalistycznym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu ul. Młyńska 5 - Szpitalny Oddział Ratunkowy - pokój nr 15 w każdy poniedziałek, środę i piątek w godzinach 14.00 - 16.00 lub o kontakt z Biurem Projektu - Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości ul. Wyspiańskiego 31, 33-300 Nowy Sącz, tel: 18/442-36-68, 443-69-92, ekuba@inkubator.nowysacz.pl.

 
Ostatnia aktualizacja 06-10-2006

Informacja o projekcie.

Urząd Miasta Nowego Sącza oraz Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości realizują od marca 2006r. projekt pt. " Daj sobie szansę - znajdź nowe miejsce na rynku pracy. Reorientacja zawodowa pracowników zagrożonych utratą pracy w Nowym Sączu poprzez poradnictwo zawodowe i nabycie nowych kwalifikacji ". Przewidywany termin zakończenia projektu: 31 grudzień 2006r.


Więcej informacji

 

 
Ostatnia aktualizacja 29-09-2006

Informacja dla kandydatów na stanowisko urzędnicze.

Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Referent do spraw administracyjno - biurowych. Więcej informacji na stronie www.bip.inkubator.nowysacz.pl w zakładce stanowiska i komunikaty.


Więcej informacji

 
Ostatnia aktualizacja 29-09-2006

Nowe firmy w Nowosądeckim Inkubatorze Przedsiębiorczości.

Od 1 października 2006 roku w Nowosądeckim Inkubatorze Przedsiębiorczości rozpoczynają działalność nowe podmioty gospodarcze:

Firma Talia - produkcja urządzeń elektronicznych, sprzedaż lamp elektronicznych z certyfikatem medycznym do światłoterapii, sprzedaż chemii gospodarczej,

Firma P.H.U.P. M.T.R. Migacz Tuning Racing - spawanie elementów z tworzyw sztucznych do samochodów i motocykli,

Firma "ALTROMEX" - projektowanie, konstruowanie, produkcja oraz wdrażanie nowoczesnych technologii z dziedziny elektroniki, automatyki i informatyki,

Firma RTV - ENERGOELEKTRONIKA SERWIS - Serwis RTV, naprawa urządzeń elektronicznych, wycena uszkodzeń, handel używanym sprzętem elektronicznym,

Ewa Podgórska - sprzedaż urządzeń gastronomicznych, projekty technologiczne, organizowanie pokazów nowoczesnych urządzeń, doradztwo.

Obecnie w Nowosądeckim Inkubatorze Przedsiębiorczości funkcjonuje 20 podmiotów gospodarczych, 1 stowarzyszenie oraz Małopolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. W ciągu trzech ostatnich lat NIP opuściło 19 podmiotów gospodarczych, z których 15 nadal funkcjonuje na rynku.

  

Ostatnia aktualizacja 29-08-2006

Wolne pomieszczenia w Nowosądeckim Inkubatorze Przedsiębiorczości.

Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości informuje, że od września br. będzie dysponował wolnymi pomieszczeniami biurowymi o pow. 18m2 i 13m2 , które znajdują się na drugim piętrze w budynku Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Wyspiańskiego 13.
Pomieszczenia biurowe dostępne są dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą lub dla firm działających na rynku nie dłużej niż 1 rok. W ramach płaconego czynszu lokatorzy mają zapewniony dostęp do internetu, możliwość korzystania z obsługi biurowej, sali konferencyjnej oraz dostęp do profesjonalnego doradztwa biznesowego (pomoc księgowa, pomoc prawna, pomoc ekonomiczna).

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel.(0-18)442-35-68; (0-18)442-35-69, lub kontakt drogą elektroniczną na adres: ekuba@inkubator.nowysacz.pl.

  

Ostatnia aktualizacja 29-08-2006

Nowe firmy w Inkubatorze.

W dniu 2 sierpnia 2006r. w Nowosądeckim Inkubatorze Przedsiębiorczości, odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Weryfikacyjnej.

Decyzją Komisji od września w Inkubatorze rozpoczną działalność dwie nowe firmy.

Jedną z nich będzie firma, której właścicielem jest Pan Paweł Gładyś. Firma zajmuje się produkcją urządzeń elektronicznych na terenie zakładu partnera gospodarczego, oraz prowadzić będzie przedstawicielstwo handlowe partnera i sprzedaż jego produktów oraz farb fluorescencyjnych do znakowania poziomego. Dodatkową działalnością firmy będzie uruchomienie własnej wypożyczalni sprzętu ostrzegawczego, sprzedaż lamp elektronicznych z certyfikatem medycznym do światłoterapii oraz sprzedaż chemii gospodarczej.

Następna firma, która rozpocznie działalność w Inkubatorze jest firmą prowadzoną przez Pana Mariusza Migacza. Podstawową działalnością firmy jest spawanie elementów z tworzyw sztucznych (poliwęglan, plastik, żywice epoksydowe) do samochodów i motocykli. Produkcja zderzaków samochodowych, spoilerów, owiewek motocyklowych, produkcja nadwozi z żywic epoksydowych i poliwęglanu do samochodów typu "REPLIKA".

  

Ostatnia aktualizacja 17-07-2006

Informacja dla kandydatów na stanowisko urzędnicze.

Informacja dla kandydatów na stanowisko urzędnicze w Nowosądeckim Inkubatorze Przedsiębiorczości - referent do spraw technik komunikacyjnych znajduje się na stronie internetowej www.bip.inkubator.nowysacz.pl w zakładce stanowiska i komunikaty.


Więcej informacji
 

Ostatnia aktualizacja 12-07-2006

Urząd Miasta Nowego Sącza oraz Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości od marca 2006r realizuje projekt pt. "Daj sobie szansę - znajdź nowe miejsce na rynku pracy. Reorientacja zawodowa pracowników zagrożonych utratą pracy w Nowym Sączu poprzez poradnictwo zawodowe i nabycie nowych kwalifikacji".

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 2.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego "Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi". Całkowita wartość Projektu wynosi: 189 042,60 PLN.
Celem Projektu jest dostosowanie pracowników zagrożonych utratą pracy w Nowym Sączu do funkcjonowania w zmieniających się warunkach społeczno - ekonomicznych oraz wyposażenia ich w umiejętności i kwalifikacje zawodowe ułatwiające utrzymanie się na rynku pracy.

Projekt składa się z dwóch modułów:

Moduł I: to funkcjonowanie Centrum Konsultacyjno - Doradczego dostępnego dla szerszej grupy odbiorców, w którym uczestnicy będą mogli skorzystać z informacji zawodowej oraz usług doradczych udzielonych przez Doradców Zawodowych.

W miesiącu maju Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości uruchomił w Nowosądeckim Szpitalu Specjalistycznym im. Jędrzeja Śniadeckiego Centrum Konsultacyjno - Doradcze, które otwarte jest w poniedziałki, środy i piątki od godz. 14.00 - 16.00.

Moduł II: to realizacja cyklu szkoleń z zakresu: Asertywności, zarządzania czasem, autoprezentacji, zarządzanie rozwojem zawodowym, ABC przedsiębiorczości, Obsługi komputera, Opieki nad osobami niepełnosprawnymi, Masażu leczniczego, Prawa jazdy kategorii B lub D.

1 marca zostało otwarte biuro projektu, które mieści się w Nowosądeckim Inkubatorze Przedsiębiorczości. Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku od 15.00 do 17.30.

Do tej pory Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości w ramach projektu przeprowadził szkolenia z zakresu: - Asertywności, zarządzania czasem, autoprezentacji, zarządzanie rozwojem zawodowym, ABC przedsiębiorczości, W trakcie realizacji jest "Kurs obsługi komputera oraz kas fiskalnych." Kolejnymi szkoleniami, które będą przeprowadzone w ramach projektu będą: - kurs prawa jazdy kat. B lub D, - kurs z zakresu masażu leczniczego, kurs z zakresu opieki nad osobami niepełnosprawnymi.

Przewidywany termin zakończenia projektu: 31 grudzień 2006r.

 
Ostatnia aktualizacja 23-06-2006

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Sączu (dla Miasta Nowego Sącza) realizuje dwa projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt "Młodzi.NowySącz.pl" skierowany jest do osób młodych, którzy nie ukończyli 25 roku życia i pozostają w ewidencji osób bezrobotnych nie dłużej niż 2 lata. Projekt "Jeden trzy, teraz Ty" skierowany jest do osób, które ukończyły 25 rok życia, pozostają w ewidencji osób bezrobotnych nie dłużej niż 2 lata i nie są absolwentami (absolwent to osoba, która w ciągu ostatnich 12 miesięcy ukończyła szkołę). W ramach projektów oferujemy "dotacje" na rozpoczęcie działalności gospodarczej, staże, przygotowanie zawodowe, SZKOLENIA (m. in. intensywne kursy języka angielskiego dla osób do 25 roku życia) oraz poradnictwo zawodowe. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Punktem Informacyjno-Rekrutacyjnym w PUP w Nowym Sączu - ul. Węgierska 146, pokój 307 (III p.).

  

Ostatnia aktualizacja 14-06-2006

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze

Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Wyspiańskiego 13; 33-300 Nowy Sącz
Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. technik komunikacyjnych w Nowosądeckim Inkubatorze Przedsiębiorczości..

.
Więcej informacji

  

Ostatnia aktualizacja 29-06-2006

Ponieważ innowacja jest kobietą! DARBOVEN IDEE GRANT 2006 - konkurs dla kobiet z kreatywnymi pomysłami na własną firmę

Jesteś kobietą i masz innowacyjny pomysł na własną firmę? A może niedawno wprowadziłaś taki pomysł w życie i stoisz na czele własnego przedsiębiorstwa? Jeśli tak, to twoja kreatywność i odwaga mogą zostać nagrodzone!

Albert Darboven, Prezes rodzinnej firmy J.J. Darboven GmbH & CO. ufunduje w tym roku, po raz pierwszy w Polsce, nagrodę DARBOVEN IDEE GRANT - wyróżnienie dla kobiet realizujących nowatorskie idee biznesowe. Aby wziąć udział w konkursie wystarczy do 31 sierpnia przesłać na adres firmy wypełniony formularz zgłoszeniowy. Na laureatkę czeka nagroda
w wysokości 60 tys. złotych.

.
Prezentacja ze szkolenia

 
Szkolenie pt. „Instytucje i narzędzia wsparcia dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą”

Uwaga! Szkolenie!
Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości w Nowym Sączu zaprasza wszystkich chętnych na szkolenie pt. „Instytucje i narzędzia wsparcia dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą” Organizatorem szkolenia jest Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości. (naprzeciwko Zajezdni MPK). Celem szkolenia jest przybliżenie osobom chcącym rozpocząć własną działalność gospodarczą, możliwych form pomocy oferowanej ze strony instytucji sfery około biznesowej.
Szkolenie odbędzie się w dniu 29.05.2006r. o godz.8.00 i 10.00 w  siedzibie Inkubatora w Nowym Sączu  ul. Wyspiańskiego 13.
Osoba odpowiedzialna za szkolenie: Radosław Szlagowski tel. 18 4423568 w.25.
Więcej informacji na temat szkolenia uzyskać pod nr tel. 18 4423568
Zgłoszenia na szkolenie osoby zainteresowane mogą dokonać osobiście w siedzibie Inkubatora (Biuro Inkubatora II piętro) u Pani  Doroty Filip lub telefonicznie pod nr 18 4423568, 
Szkolenie jest bezpłatne.

Prezentacja ze szkolenia

  

Rejestracja firmy

W dniu 10 kwietnia 2006r. w sali konferencyjnej Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości pracownicy Inkubatora przeprowadzili szkolnie na temat "Praktycznej umiejętności rejestracji firmy". W szkoleniu udział wzięli studenci Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University z III roku marketingu i zarządzania.

Prezentacja z konferencji

 "Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu drzewnego".

Konsorcjum utworzone przez: F5 Konsulting Sp. z o. o. (lider projektu), Instytut Technologii Drewna oraz Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej realizuje projekt szkoleniowy dla polskiego sektora drzewnego pt.:"Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu drzewnego".Projekt realizowany jest na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 2.3. "Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki".

więcej...

Pismo do Partnerów KSU
Harmonogram Konferencji Wprowadzających
Zaproszenie na konferencje - Partnerzy.doc
Daj sobie szansę - znajdź nowe miejsce na rynku pracy. Reorientacja zawodowa pracowników zagrożonych utratą pracy w Nowym Sączu poprzez poradnictwo zawodowe i nabycie nowych kwalifikacji

Urząd Miasta Nowego Sącza oraz Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego, który będzie realizowany w ramach Działania 2.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego "Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi".

więcej...

Regulamin
Oświadczenie
Karta uczestnictwa

 

7 marca 2006

W dni 7 marca 2005 roku w Sali Ratuszowej Urzędu Miasta w Nowym Sączu odbyło się pierwsze spotkanie Porozumienia na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości w Mieście Nowym Sączu i Powiecie Nowosądeckim.

Mając na uwadze potrzebę przyspieszenia lokalnego rozwoju gospodarczego, a szczególnie wsparcia realizacji strategii rozwoju Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego zostaje utworzone Porozumienie na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości w Mieście Nowym Sączu i Powiecie Nowosądeckim. Porozumienie tworzyć będą organizacje przedsiębiorców, instytucje otoczenia biznesu (m.in. szkoły, banki, organizacje pozarządowe) przy udziale władz lokalnych i regionalnych. Z uwagi na szczególne znaczenie lokalnego rozwoju gospodarczego dla teraźniejszości i przyszłości Sądecczyzny liczymy na aktywne osobiste uczestnictwo w tej inicjatywie lub ustanowienie przedstawiciela.

14 luty 2006

"Daj sobie szansę - znajdź nowe miejsce na rynku pracy. Reorientacja zawodowa pracowników zagrożonych utratą pracy w Nowym Sączu poprzez poradnictwo zawodowe i nabycie nowych kwalifikacji ".

Miasto Nowy Sącz podpisało umowę z Województwem Małopolskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie o dofinansowanie projektu "Daj sobie szansę - znajdź nowe miejsce na rynku pracy. Reorientacja zawodowa pracowników zagrożonych utratą pracy w Nowym Sączu poprzez poradnictwo zawodowe i nabycie nowych kwalifikacji ". Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa w ramach Działania 2.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006. Całkowita wartość Projektu wynosi: 189 042,60 PLN. Przedsięwzięcie zakłada dostosowanie pracowników zagrożonych utratą pracy w Nowym Sączu do funkcjonowania w zmieniających się warunkach społeczno-ekonomicznych oraz wyposażenie ich w umiejętności i kwalifikacje zawodowe ułatwiające utrzymanie się na rynku pracy. Projekt realizowany będzie przez Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości.


09 luty 2006

W środę 8 lutego 2006 roku w hali sportowej Nowosądeckiego Ośrodka Rekreacyjno Sportowego odbyły się VIII Sądeckie Targi Uczelni Wyższych

Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Partnerstwo Na Rzecz Profesjonalnego Zarządzanie w Samorządzie, którego prezesem jest poseł Andrzej Czerwiński. Swoją ofertę zaprezentowało 26 szkół wyższych, oraz policealnych z całej Małopolski oraz województwa podkarpackiego. Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości, którego oferta również skierowana jest do uczniów i studentów sądeckich szkół. Fachowych informacji zwiedzającym udzielali konsultanci Inkubatora udzielając odpowiedzi na pytania młodzieży dotyczące możliwości podjęcia pracy po ukończeniu szkoły oraz możliwości rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.

10 styczeń 2006

Wyższa Szkoła Biznesu- National Louis University we współpracy z Sądecką Izbą Gospodarczą, Nowosądeckim Inkubatorem Przedsiębiorczości, Powiatowym Urzędem Pracy w Nowym Sączu i Tarnowie realizuje projekt w ramach programu Phare- 2003 Rozwój Zasobów Ludzkich.

Celem przedsięwzięcia jest wsparcie osób powyżej pięćdziesiątego roku życia, chcących poprawić swoją sytuację na rynku pracy poprzez rozpoczęcie działalności gospodarczej. W trakcie cyklu szkoleń, zainteresowani zdobędą wiedzę praktyczną i teoretyczną niezbędną do uruchomienia i prowadzenia własnej firmy. Dla najlepszych uczestników kursu, przyznane zostaną bezzwrotne dotacje w maksymalnej kwocie 10 000 eoro w formie refundacji części wydatków związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej. Uczestnicy otrzymają również programy komputerowe SYMFONIA, ułatwiające prowadzenie własnej firmy. Uczestnictwo w projekcie "Moja firma - jak zostać skutecznym przedsiębiorca po 50-tce" jest bezpłatne. Więcej informacji na temat projektu na stronie www.izz.pl oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Sączu i Tarnowie oraz w Nowosądeckim Inkubatorze Przedsiębiorczości.

 Wróć ...
Odwiedziło nas
osób
copyright © www.chariot.pl
powered by ChariotCMS 3.3 Basic
[X]

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityk?prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgod?na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies możesz określi?w Twojej przeglądarce.