Nowosądecki
Inkubator
Przedsiębiorczości
StartO nasLokalizacjaKontaktLinki
- A A A +
Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości
Serwis biznesowy
Aktualności
Sądeckie Bony Szkoleniowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Nasza oferta
Nasze firmy
Kryteria naboru
Jak założyć firmę
Firmy wyinkubowane
Projekty NIP
Projekt Mój szef to ja!
Projekt Mój szef to ja II
Projekt w branży budowlanej do 2020
Projekt w branży turystyczno-gastronomicznej do 2020
Projekt w branży elektryczno-elektronicznej do 2020
Projekt w branży turystyczno-gastronomicznej od 2020
Projekt w branży elektryczno-elektronicznej od 2020
Projekt w branży administracyjno-usługowej od 2020
Projekt w branży mechaniczno-górniczo-hutniczej od 2020
Informacje dla MŚP
Pożyczki dla MŚP
Poręczenia dla MŚP
Pomoc publiczna
Podatki lokalne
Archiwum
Polityka prywatności
 
EUROPA - Portal Unii Europejskiej
 
Portal Funduszy Strukturalnych
 
Europejski Fundusz Społeczny
 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 
Portal Innowacji
 
Centrum Informacyjne Fundusze Europejskie w Małopolsce
 
Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce
 
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego
 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 

Travel grants dla przedsiębiorców.

2020-01-21

Do 31 stycznia br. mikro, mali, średni przedsiębiorcy mogą składać wnioski w ramach konkursu „Travel Grants”. Dofinansowanie w wysokości do 1200 euro, na sfinansowanie kosztów transportu,  mogą otrzymać firmy, które poszukują partnerów i chcą nawiązać międzynarodowe partnerstwo w celu realizacji Programu „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje”.

 Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

 Wsparcie można otrzymać na podróż zagraniczną do Norwegii (polscy przedsiębiorcy) albo do Polski (podmioty prawa norweskiego) w celu poszukiwania i nawiązania międzynarodowego partnerstwa.

Partnerstwo z podmiotami z Norwegii jest bardzo ważnym elementem Programu ,,Rozwój przedsiębiorczości i innowacje''. Wszystkie projekty partnerskie będą premiowane dodatkowymi punktami podczas oceny wniosków o udzielenie dofinansowania w obszarach:

• technologie przyjazne środowisku,

• innowacje w obszarze wód śródlądowych i morskich,

• technologie podnoszące jakość życia,

• oraz w schemacie małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet.

Ile wynosi wsparcie?

Wnioskujący mogą otrzymać jednorazowo wsparcie w kwocie  1200 euro – jest to kwota zryczałtowana co oznacza, że nie trzeba rozliczać kosztów poszczególnych wydatków.

Więcej informacji: Wsparcie na utworzenie partnerstwa (Travel Grants) => https://www.parp.gov.pl/component/content/article/57986:travel-grants-nawiaz-wspolprace-z-norweskimi-przedsiebiorcami
 Zobacz więcej ... 

Mały ZUS do 8 stycznia.

2019-12-24
Od nowego roku do 8 stycznia przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą na małą skalę znowu będą mogli skorzystać z ulgi. Tzw. „mały ZUS” to niższe składki na ubezpieczenia społeczne.

Przy „małym ZUS” niższe przychody oznaczają odpowiednio niższe składki na ubezpieczenia społeczne. Ulga nie dotyczy składki zdrowotnej. To propozycja dla tych, którzy prowadzili działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.

Jeśli ktoś chce skorzystać z „małego ZUS” powinien zgłosić się do ubezpieczeń z kodem, który rozpoczyna się od 0590 albo od 0592. Musi to zrobić do 8 stycznia 2020 roku. Zgłoszenia składają osoby, które w 2019 r. nie korzystały a chcą skorzystać z tej ulgi. Prowadzący działalność, którzy zgłosili się do „małego ZUS” w 2019 r. i dalej spełniają warunki, aby opłacać niższe składki, muszą złożyć jedynie formularz ZUS DRA lub ZUS RCA.  Przy rozliczeniu przyjmując najniższą podstawą wyliczenia składek na 2020 rok. Dokumenty te płatnik składa razem z kompletem rozliczeniowym za styczeń (odpowiednio w terminie do 10.02 lub 15.02).

Trzeba pamiętać, że korzystanie z ulg ma swoje konsekwencje. – Przedsiębiorca, który decyduje się na opłacanie niższych składek na ubezpieczenia społeczne („małego ZUS” lub innych ulg) powinien wiedzieć, że ma to wpływ na wysokość świadczeń (m.in. zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku opiekuńczego) – mówi wiceprezes ZUS Paweł Jaroszek.

W tym toku do "małego ZUS " skorzystało ponad 133 tysiące przedsiębiorców w całym kraju.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Jeśli Twoje przychody z poprzedniego roku nie przekraczały trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia, spełniasz pierwszy warunek. W 2019 r. minimalne wynagrodzenie wynosiło 2250 zł, a trzydziestokrotność tej kwoty to 67500 zł. Na przykład przedsiębiorca, który prowadził działalność przez cały 2019 rok i w tym czasie miał przychody niższe niż 67500 zł, może skorzystać w 2020 roku z „małego ZUS”.

Jeśli ktoś prowadził firmę krócej niż rok, to limit przychodów należy wyliczyć proporcjonalnie do czasu prowadzenia działalności. Ważne jest jednak, żeby ten okresy w poprzednim roku wynosił co najmniej 60 dni.

– Należy pamiętać, że niższe składki na ubezpieczenia społeczne można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. To znaczy, że po wykorzystaniu tego okresu można wrócić do „małego ZUS” dopiero po przerwie, w której opłaca się składki na standardowych zasadach – wskazuje Jaroszek.

Kolejny warunek, aby skorzystać w danym roku z „małego ZUS” to prowadzenie działalności gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych.

Do ulgi nie mają prawa nowi przedsiębiorcy, bo jeden z warunków to prowadzenie działalności w poprzednim roku przynajmniej przez 60 dni. Te osoby na starcie mogą jednak skorzystać z innych możliwości: półrocznego zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne i dwuletniego okresu składek preferencyjnych. Gdy wygaśnie im prawo do tych ulg, będą mogli przejść na „mały ZUS”.

Informacje o zasadach korzystania z „małego ZUS” i wyliczaniu nowych składek można znaleźć na www.zus.pl.
 Zobacz więcej ... 

ŚWIATOWY TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (ŚTP) W MAŁOPOLSCE 2019!!!

2019-10-23
Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza na bezpłatne spotkania organizowane w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, które odbędą się w następujących terminach:
 
 1. 20.11.2019 - Szkolenie z zakresu podstaw prowadzenia działalności gospodarczej.

  Tematem spotkania będzie omówienie podstaw zakładania własnej działalności gospodarczej, zarówno praktycznych jak i teoretycznych aspektów. Omówione zostaną zasady rejestracji działalności gospodarczej. Formy prowadzenia działalności gospodarczej, formy opodatkowania.

  Czas trwania od godz. 9.00 do godz. 15.00
  Miejsce spotkania: Ul. Wyspiańskiego 13, 33-300 Nowy Sącz
  Rejestracja telefoniczna: 18 442 35 68

 2. 21.11.2019 - Panel dyskusyjny związany z wymianą doświadczeń związanych z  prowadzeniem działalności gospodarczej w pierwszych miesiącach po rejestracji firmy.

  Tematem spotkania będzie wymiana doświadczeń i sposoby radzenia sobie z  bieżącymi problemami w funkcjonowaniu nowo powstałych firm na sądeckim rynku funkcjonujących zarówno w obrębie Inkubatora jak i poza nim.

  Czas trwania od godz. 9.00 do godz. 13.00.
  Miejsce spotkania: Ul. Wyspiańskiego 13, 33-300 Nowy Sącz
  Rejestracja telefoniczna: 18 442 35 68
 Zobacz więcej ... 

Mikroprzedsiębiorca Roku 2019!

2019-10-21

Ruszyła kolejna edycja Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku 2019, skierowanego do mikroprzedsiębiorstw, zatrudniających nie więcej niż 10 pracowników oraz o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro. Celem Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku jest promocja nowoczesnych inicjatyw, które wyróżnia nie tylko efektywność, ale również zaangażowanie i społeczna odpowiedzialność.

Po raz piętnasty przedsiębiorcy zarządzający najmniejszymi firmami mają szansę zaprezentować swoje osiągnięcia i zdobyć główną nagrodę – 40 tys. złotych. Poza nagrodą główną kapituła konkursu przyzna cztery wyróżnienia w kategoriach: Start – dla najmłodszych mikroprzedsiębiorstw, Progres – dla firm „wieku średniego”, Senior – dla firm działających na rynku najdłużej oraz Młody biznes – dla mikroprzedsiębiorstw prowadzonych przez osoby poniżej 30. roku życia.

Ponadto planowane jest 8 specjalnych wyróżnień dla firm, które zdaniem Kapituły konkursu najefektywniej rozwijają się w różnych regionach Polski. Dzięki temu konkurs będzie również stanowił promocję lokalnych liderów biznesu.

Zgłoszenia do dnia 15 listopada 2019 r. można dokonać poprzez stronę:  www.mikroprzedsiebiorcaroku.com


 Zobacz więcej ... 

Bezpłatne seminaria organizowane w dniach 23-27 września w ramach ogólnopolskiego „Tygodnia Przedsiębiorcy”!

2019-09-20
Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza przedsiębiorców na bezpłatne szkolenia w październiku oraz grudniu br. To kolejna oferta ZUS po bezpłatnych seminariach organizowanych w dniach 23-27 września br. w ramach ogólnopolskiego „Tygodnia Przedsiębiorcy”.

Informacje i zapisy pod nr tel. 18/449-81-96, kom 502-001-021; e-mail: rzecz.nowysacz@zus.pl oraz Sala Obsługi Klientów w ZUS.

Bieżące informacje na temat szkoleń znajdziecie Państwo również na stronie ZUS: https://www.zus.pl/o-zus/kalendarium

Poniżej harmonogram szkoleń:


Data szkolenia

Miejsce szkolenia

Temat szkolenia

11.10.2019r.
godz. 10:00  

 

Inspektorat ZUS w Nowym Targu, ul. Królowej Jadwigi 10

·         Zasady rozliczania wpłat od 1.01.2018 r.

·         Udzielanie ulg, odroczeń, umorzeń - kompletowanie dokumentów

17.10.2019r.
godz. 11:00  

ZUS Oddział w Nowym Sączu,
ul. Węgierska 11, sala 401

·         Zasady rozliczania wpłat od 1.01.2018 r.

·         Udzielanie ulg, odroczeń, umorzeń - kompletowanie dokumentów

11.12.2019r.
godz. 11:00  

ZUS Oddział w Nowym Sączu,
ul. Węgierska 11, sala 401

Zliczanie okresów zasiłkowych przy ustalaniu uprawnień do wypłaty świadczeń. Zapobieganie, wypłata nienależnych świadczeń – współpraca ZUS i płatników składek w zakresie kontroli zwolnień lekarskich

12.12.2019r.
godz. 10:00  

Inspektorat ZUS w Nowym Targu, ul. Królowej Jadwigi 10

Zliczanie okresów zasiłkowych przy ustalaniu uprawnień do wypłaty świadczeń. Zapobieganie, wypłata nienależnych świadczeń – współpraca ZUS i płatników składek w  zakresie kontroli zwolnień lekarskich

 Zobacz więcej ... 
Odwiedziło nas
osób
copyright © www.chariot.pl
powered by ChariotCMS 3.3 Basic
[X]

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityk?prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgod?na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies możesz określi?w Twojej przeglądarce.